Lagom mycket datorspelande är bra för barn!

Åtminstone lite datorspelande om dagen är positivt för barns sociala hälsa, konstaterar forskare vid Oxforduniversitet som undersökt spelandets inflytande på brittiska 10-15-åringar.

Barn som spelar dator- eller konsolbaserade spel max en timme om dagen är mer nöjda med sin livssituation, lider mer sällan av hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter, visar bättre empatisk förmåga och har bättre relationer till andra barn jämfört både med storspelarna och de som inte spelar alls.

Samtidigt understryker forskarna i studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics, att spelandet har en marginell betydelse i förhållande till förutsättningar som familjeförhållanden, skolsituation och ekonomi.

Omkring tre fjärdedelar av de brittiska barnen spelar tv- och datorspel varje dag.

Läs hela studien här (på Engelska)

STOCKHOLM TT