Barn och nätköp

Barn och nätköp!

Vad gäller egentligen om ditt barn beställer något över nätet? Eller köper något i en app? Marknadsdomstolen har fastslagit att det inte är förbjudet för företag att sluta avtal med barn på internet.
Men det betyder faktiskt inte att avtalen är bindande. Samma regler gäller på internet som i det vanliga livet:

Föräldrar kan upphäva barnens köp.

Stoppa köpen

• Prata med barnen om de kostnader som kan uppstå i spel.
• Spärra hemtelefonen och barnens mobiler för betaltjänster. Din operatör vet hur du gör.

• Spärra webbsidor som du inte vill att barnen ska besöka.
• Lämna aldrig ut dina lösenord till barnen.

Marknadsdomstolen kom i juni med en dom i tvisten mellan Konsumentombudsmannen och företaget som driver Habbo, en sajt för barn.
Domstolen slog fast att barn kan ingå avtal på sajten.

Man skulle kunna tolka det här som att företag kan sluta bindande avtal med barn på internet.
Men så är det alltså inte.
Föräldrar kan fortfarande klaga på köp som barnen gjort på internet och hävda att de inte ska betala.
Föräldrar kan häva köp för så stora summor att det inte kan anses vara helt klart att de underförstått gett sitt samtycke.

DN skriver:
”Samtycket är en central punkt i Marknadsdomstolens dom.
KO ville att föräldrarna alltid skulle behöva ge sitt samtycke före ett köp på internet, medan domstolen anser att det räcker att samtycket sker i efterhand precis som i en fysisk butik.
I mitten av september presenterade det tidigare justitierådet Torgny Håstad sina slutsatser kring avtalsvillkoren för köp genom läsplattor och mobiler i en utredning som regeringen beställt.
– Företag får sälja till barn, men barnen är inte bundna av detta köp. Förmyndaren får då chansen att häva avtalet, säger han.
När det gäller mindre köp med kontanter eller mobilens kontantkort kan det anses vara underförstått att föräldrarna samtyckt, men upprepade köp som hamnar på telefonräkningen är en annan sak.”

Barn får nämligen inte ingå avtal på kredit. Om barnen har egna mobiler så kan man stänga av telefonen delvis, så att den inte går att använda för betaltjänster.

Så för att summera: Samma lagar som gäller i verkligheten gäller också på internet. Gäller det större summor (alltså inte smågodispengar) så har du rätt att häva köpet.

Källa: Dagens Nyheter

Leave a Reply